Đại Tín Phát đặt mục tiêu trở thành công ty bất động sản hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, trở thành một công ty theo chuẩn quốc tế, nhân sự chuyên nghiệp, mạng lưới rộng trên toàn quốc..

Trương văn thắng
CEO / Founder

Liên hệ hợp tác đầu tư dự án, tư vấn mua bán sản phẩm bất động sản. Tư vấn giải pháp tài chính đầu tư bất động sản

Nguyễn Đại Cường
Marketing / Founder

Liên hệ hợp tác đầu tư dự án, tư vấn mua bán sản phẩm bất động sản công nghiệp, thương mại, kho xưởng kinh doanh.